لذت مدیریت هوشمند مدرسه

سامانه یکپارچه تحت موبایل و تحت وب مدیریت هوشمند مدرسه

شبکه مدرسه را راه اندازی کنید

شبکه وایر لس و یا شبکه کابلی را راه اندازی کنید

تغذیه اتوماتیک اطلاعات از سامانه دانا و سناد
با چند کلیک

اطلاعات دانش آموزان ، کلاس بندی ها و اطلاعات معلمین را از فایل دانا یا سناد یا فایل اکسل دستی تغذیه کنید

نسخه موبایل مدیر و معاون اجرایی آماده است!

همه امکانات و گزارشات مدرسه به صورت تجمیعی از طریق اپلیکیشن موبایل مدیر قابل دسترسی میباشد

فارس آموز را بر روی کامپیوتر مرکزی نصب کنید

کامپیوتر مرکزی با مشخصات 4 گیگ رم یا بیشتر و پردازنده Corei5 یا بالاتر

با تنظیم یک آی پی استاسیک فارس آموز خود را به دنیای اینترنت متصل کنید

برای دریافت آی پی استاتیک و تنظیم آن بر روی مودم خود با سرویس دهنده اینترنت خود تماس بگبرید

نسخه موبایل معلمین آماده است!

پنل اختصاصی وب و اپلیکیشن اختصاصی معلمین در داخل شبکه مدرسه و بیرون از مدرسه در دسترس معلمین قرار میگیرد

نسخه موبایل والدین و دانش آموز آماده است!

اپلیکیشن موبایل و پنل تحت وب والدین و دانش آموزان در دسترس قرار میگیرد و دریافت گزارشات تفضیلی از و ضعیت دانش آموز در مدرسه امکان پذیر می باشد

اکنون مدیریت هوشمند مدرسه را تجربه کنید

آزمونهای الکترنیک ، چارت های پیشرفت تحصیلی ، کارنامه های ماهیانه و پایان دوره ،لیست های حضور و غیاب ،بررسی عملکرد معلمین ، ارسال پیام صوتی و پیام کوتاه و ...در اختیار مدیر و معاون اجرایی قرار میگیرد