ویدیو های آموزشی نصب و راه اندازی و استفاده در سطوح مختلف را در این صفحه ببینید

ویدیو های آموزشی نصب و را ه اندازی

1-آموزش نصب ویندوز و تنظیمات اولیه

در این ویدیو طریقه نصب ویندوز و پیکر بندی اولیه آموزش داده میشود

دانلود

2-آموزش نصب و فعال سازی اتوماسیون فارس آموز

در این ویدیو طریقه نصب ویندوز و پیکر بندی اولیه آموزش داده میشود

دانلود

3-آموزش تنظیم آی پی استاتیک بر روی مودم ای دی اس ال

در این ویدیو طریقه نصب ویندوز و پیکر بندی اولیه آموزش داده میشود

دانلود

4-آموزش تنظیمات آدرس اینترنتی اختصاصی مدرسه و آی پی استاتیک در فارس آموز

در این ویدیو طریقه نصب ویندوز و پیکر بندی اولیه آموزش داده میشود

دانلود

5-آموزش نحوه تغذیه اطلاعات دانش آموزان در فارس آموز از طریق فایل پشتیبان دانا

در این ویدیو طریقه نصب ویندوز و پیکر بندی اولیه آموزش داده میشود

دانلود

6-آموزش نحوه تغذیه اطلاعات دانش آموزان از طریق سناد

در این ویدیو طریقه نصب ویندوز و پیکر بندی اولیه آموزش داده میشود

دانلود

7-آموزش اپلیکیشن معلمین

در این ویدیو طریقه نصب ویندوز و پیکر بندی اولیه آموزش داده میشود

دانلود

8-آموزش تعریف کاربر مدیر یا معاون اجرایی

آموزش تعریف کاربر مدیر یا معاون اجرایی برای استفاده از اپلیکیشن موبایل

دانلود